Termeni și condiții generale ELITE Date

Termeni și condiții generale ale ELITE Date s.r.o.


I. Subiect
1) Acești Termeni și condiții generale stabilesc termenii și condițiile de bază privind utilizarea serviciilor operate de ELITE Date s.r.o. , cu sediul social în Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praga 1, înregistrată în Registrul Comercial ținut de Tribunalul Municipal din Praga, dosar nr. nr. C 278797 cu numărul de identificare 29093244, folosind numele de domeniu www.elitedate.ro (denumită în continuare "ELITE Date").

2) Acești Termeni și condiții generale sunt obligatorii pentru toți utilizatorii sau clienții ELITE Date (denumiți în continuare "client"), chiar dacă utilizarea sau accesul are loc în afara Republicii Cehe. Clientul acceptă Termenii și condițiile generale și, prin apăsarea butonului "Găsește un partener", declară că a citit cu atenție Termenii și condițiile generale, că conținutul acestora este clar și sigur, că le-a înțeles și că le acceptă fără rezerve și de bunăvoie, în mod liber și serios.

3) ELITE Date oferă un serviciu pe site-ul său pentru a le oferi clienților săi prezentări, informații despre ei și despre partenerii lor ideali, ajutându-i astfel să găsească o persoană potrivită pentru a se întâlni.

4) Termenii și condițiile stabilite mai jos reglementează utilizarea serviciilor ELITE Date.

5) Prin înregistrare, clientul este de acord să utilizeze aceste servicii numai în scopuri personale și necomerciale. Prin înregistrare, Clientul recunoaște acești Termeni și condiții și declară că este major. Prin înregistrare, se stabilește deja prima relație contractuală (gratuită) între ELITE Date și Client, pentru care se aplică și acești Termeni și Condiții Generale. Contractul cu clientul este încheiat în limba cehă și este stocat de către ELITE Date sub forma unei înregistrări electronice în scopuri interne și, prin urmare, nu poate fi accesat. Platforma ELITE Date permite încheierea contractului prin intermediul unei interfețe web interactive; clientul poate verifica și modifica datele introduse înainte de încheierea contractului. ELITE Date nu solicită nici un depozit în legătură cu furnizarea de servicii.

II. Descrierea și domeniul de aplicare a serviciilor


1) ELITE Date oferă clienților săi o bază de date și aplicații accesibile pe site-ul www.elitedate.ro și pe site-urile partenere în care sunt sau pot fi integrate serviciile ELITE Date.

2) ELITE Date oferă clienților acces la aplicațiile și baza de date. Aceasta include accesul la un test de personalitate prin care clientul completează un chestionar. Răspunsurile clientului la întrebările din chestionar constituie baza pentru dezvoltarea unei evaluări individuale a clientului prin intermediul testului.

3) Răspunsurile clientului la chestionar și alte date personale sunt introduse în baza de date ELITE Date, unde sunt comparate cu datele altor clienți ELITE Date. Această comparație se bazează pe un algoritm care permite dezvăluirea compatibilității dintre două profiluri de clienți. Rezultatul comparației este transmis clientului, astfel încât acesta primește o listă a clienților al căror profil se potrivește cel mai bine cu profilul său. Prin întocmirea testului, clientul este de acord ca profilul său să apară ca fiind compatibil cu alți clienți.

4) Clienții pot contacta alți clienți recomandați de ELITE Date Services. Clientul contactat decide apoi dacă dorește sau nu să răspundă. Comunicarea între clienți are loc prin intermediul sistemului de comunicare internă al ELITE Date.

5) Contactul este un serviciu cu plată. Clienții pot achiziționa acces la acest serviciu pentru o perioadă limitată de timp.

6) Înainte ca Serviciul cu plată să fie pus la dispoziția Clienților, aceștia vor fi notificați că Serviciul este un serviciu cu plată și vor fi informați cu privire la domeniul de aplicare al acestuia și la modalitățile de plată; Serviciul cu plată va fi pus la dispoziția Clienților, iar contractul de Abonament Premium sau de Abonament Premium Continuum va fi încheiat, prin primirea plății.

7) ELITE Date nu poate garanta că Clientul va reuși să ia contact cu succes în timpul Perioadei de contract și nici nu va fi răspunzător dacă Clientul nu ia niciun contact până la sfârșitul Perioadei de contract.

8) ELITE Date nu poate garanta acuratețea oricărei evaluări sau aprecieri dintr-un test de personalitate.

9) Serviciul cu plată (abonament Premium sau contractul de abonament Premium Continuum, mai jos) este consumat, adică performanța serviciului este începută, atunci când clientul începe să vadă fotografiile neblurate ale altor clienți și i se permite să comunice personal, adică să scrie mesaje private în cadrul sistemului de comunicare internă. Clientul este de acord în mod expres să pună la dispoziție Abonamentul Premium sau Abonamentul Premium Continuum înainte de expirarea perioadei legale de retragere de 14 zile.

10) Clientul recunoaște că ELITE Date nu este obligat să încheie un contract, în special cu o persoană care a încălcat termenii și condițiile ELITE Date în trecut sau există o astfel de suspiciune rezonabilă (de exemplu, din cauza identității adresei IP).

III. Accesul, tarifarea și plata serviciilor premium


1) Orice acces la sistemul de baze de date ELITE Date necesită o înregistrare, în timpul căreia clientul este obligat să își folosească numele și prenumele reale. Prin înregistrare, clientul este de acord să respecte termenii și condițiile specificate în acești Termeni și condiții generale. Prin înregistrare, clientul declară că are vârsta legală. Prin înregistrare, ELITE Date și Clientul intră într-o relație contractuală care este guvernată de acești Termeni și Condiții Generale.

2) ELITE Date are dreptul de a bloca și, în plus, de a nu permite accesul la sistemul ELITE Date în orice moment unui Client care este suspectat în mod rezonabil că încalcă reglementările legale și care utilizează sistemul ELITE Date cu încălcarea acestor Termeni și Condiții Generale. Clientul recunoaște și este de acord că, într-un astfel de caz, nu are dreptul la o rambursare sau la o parte proporțională a serviciilor ELITE Date deja plătite.

3) ELITE Date oferă servicii gratuite (care includ doar crearea unui profil personal fără posibilitatea de a comunica cu potențiali parteneri) și oferă, de asemenea, servicii contra cost, care se plătesc prin plata accesului la serviciile ELITE Date pentru o anumită perioadă de timp - așa-numitul "Abonamentul Premium" (numai prin plata abonamentului Premium, clientul are acces la fotografiile afișate cu claritate ale altor clienți și acces la comunicarea cu alți clienți) și așa-numitul "Abonament Premium Continuum", care este un serviciu cu plată care aduce beneficiile abonamentului Premium, care se reînnoiește automat (a se vedea mai jos). Definiția Serviciilor cu plată, prețul acestora și limita de timp pentru utilizarea Serviciilor cu plată sunt stabilite în lista de prețuri, care este disponibilă în versiunea sa actuală la https://www.elitedate.ro/premiove-clenstvi . Înainte de a utiliza serviciile cu plată, clientul va fi în orice caz notificat că serviciul respectiv nu este gratuit și că valoarea taxei.

4) Prin comandarea unui Abonament Premium sau a unui Abonament Premium Continuum, Clientul intră, prin urmare, într-o altă relație contractuală cu ELITE Date, la care se aplică, de asemenea, acești Termeni și condiții generale. Clientul va fi informat cu privire la tarifele pentru servicii, prețurile aplicabile și condițiile de plată înainte de a încheia această relație contractuală suplimentară. Această relație contractuală ulterioară cu privire la serviciile facturate se realizează prin plată.

5) Prin comandarea unui abonament Premium sau a unui abonament Premium Continuum, clientul este de acord în mod expres cu furnizarea (livrarea) serviciului imediat după încheierea contractului. Clientul recunoaște în mod expres că, prin obținerea accesului la utilizarea serviciului înainte de expirarea perioadei de retragere de paisprezece (14) zile, acesta își pierde dreptul de a se retrage din contract în conformitate cu articolul 1829 din Codul civil (Legea nr. 89/2012 Coll., cu modificările ulterioare), în termen de paisprezece (14) zile de la încheierea contractului. Clientul solicită în mod expres ca serviciile plătite să îi fie furnizate imediat după încheierea contractului, adică înainte de expirarea termenului legal de retragere de 14 zile.

6) Clientul va plăti prețul pentru furnizarea accesului la Abonamentul Premium sau la Abonamentul Premium Continuum prin intermediul uneia dintre următoarele metode de plată ("Metode de plată"):

(a) plata prin card de credit,
b) plata prin contul PayPal,
c) plata prin intermediul unui cont Apple iTunes,
d) orice altă metodă de plată activată și acceptată de ELITE Date.
ELITE Date nu este furnizorul și/sau operatorul niciunei Metode de plată. Responsabilitatea pentru evoluția tranzacțiilor revine exclusiv furnizorului de servicii de plată pentru fiecare Metodă de plată.

7) Clientul recunoaște și este de acord că, în cazul unui Abonament Premium Continuum, plățile sale sunt efectuate automat până când Clientul însuși încetează repetarea automată a plății. Plățile recurente sunt efectuate cu până la 24 de ore înainte de sfârșitul perioadei de timp selectate, datorită transmiterii informațiilor de plată între furnizorul metodei de plată și ELITE Date. În cazul în care Clientul nu dispune de fonduri suficiente la data scadenței plății, ELITE Date va trimite un mesaj de e-mail cu mențiunea "plată eșuată" la adresa de e-mail furnizată de Utilizator și va încerca să retragă din nou abonamentul - de cel mult șapte (7) ori - utilizând cardul de credit sau de debit furnizat, timp de maximum șapte (7) zile lucrătoare. Pentru perioada de timp declarată în care ELITE Date va încerca să retragă plata nereușită, abonamentul Continuum Premium al Clientului va continua. La expirarea acestei perioade, ELITE Date are dreptul de a rezilia Acordul de membru Continuum Premium.

IV. Protecția datelor cu caracter personal


1) În cadrul furnizării serviciilor ELITE Date, sunt colectate, stocate, prelucrate și utilizate date cu caracter personal ale clienților, cum ar fi vârsta, sexul, codul poștal, numărul de telefon, rezultatele testelor de personalitate, fotografii etc. Termenul date cu caracter personal înseamnă date care conțin detalii personale și detalii specifice ale unui anumit client sau ale unui client identificabil. De asemenea, sunt stocate setările personale ale clientului pentru utilizarea serviciilor ELITE Date.

2) Datele cu caracter personal (cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de TVA etc.) care fac parte din înregistrarea clientului sunt considerate informații confidențiale și sunt protejate împotriva utilizării abuzive. Aceste date cu caracter personal despre client nu vor fi dezvăluite unor terțe părți, altele decât cele direct implicate în furnizarea de servicii parțiale. Cu toate acestea, chiar și către aceste părți, acestea vor fi dezvăluite doar în măsura strict necesară. Clientul este de acord cu colectarea, stocarea și utilizarea datelor sale. ELITE Date este obligat să șteargă un client înregistrat din baza de date dacă este solicitat în scris.

3) Clientul este informat și recunoaște prin prezenta că ELITE Date colectează și prelucrează datele cu caracter personal menționate mai sus pe baza consimțământului dat de Client în momentul înregistrării pentru Servicii, pe care Clientul îl poate retrage în orice moment. Cu toate acestea, retragerea unui astfel de consimțământ nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale Clientului pe baza unui astfel de consimțământ înainte de retragerea acestuia. Consimțământul poate fi retras în orice moment în scris [sau prin trimiterea unui e-mail sau a unei scrisori la adresa de contact a ELITE Date]. În acest caz, ELITE Date va înceta toate activitățile de prelucrare. Cu toate acestea, retragerea acestui consimțământ nu înseamnă că ELITE Date trebuie să șteargă datele cu caracter personal pe care le prelucrează în scopul îndeplinirii contractului încheiat cu clientul. De asemenea, acest lucru nu afectează dreptul de a solicita ștergerea chiar și a acelor date cu caracter personal referitoare la client care sunt încă deținute de ELITE Date. Datorită naturii specifice a Serviciilor furnizate de ELITE Date, furnizarea Serviciilor poate fi împiedicată în cazul retragerii consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului.

4) ELITE Date nu intenționează să transfere datele cu caracter personal ale Clientului către o țară terță sau o organizație internațională. În anumite condiții, datele cu caracter personal pot fi dezvăluite autorităților publice (instanțe, poliție, notari, autorități fiscale etc., în exercitarea competențelor legale) sau ELITE Date le poate dezvălui direct altor entități în măsura prevăzută de o lege specifică.

5) Clientul este informat prin prezenta despre dreptul său de a solicita de la ELITE Date accesul la datele sale personale, rectificarea sau ștergerea acestora, transferul lor sau, dacă este cazul, restricționarea prelucrării. Informații suplimentare privind exercitarea drepturilor mele sunt disponibile la adresa https://www.elitedate.ro/zasady-spravy-osobnich-dat .

6) Clientul consimte ca ELITE Date să utilizeze datele referitoare la el/ea în scopuri de consultare, promovare, cercetare de piață, cercetare și analiză pentru ca serviciile ELITE Date să se dezvolte și să satisfacă cerințele clienților. Clientul este de acord în mod expres să primească buletine informative prin e-mail de la ELITE Date. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment prin e-mail la info@elitedate.ro sau în setările parametrilor din profilul utilizatorului. De asemenea, Clientul este de acord cu publicarea profilului său pe

(i) site-urile web ale partenerilor ELITE Date;
(ii) site-uri web care conțin parțial serviciile ELITE Date (microsite);
(iii) aplicații de telefonie mobilă pentru a crește numărul de persoane care ar putea fi interesate de profilul său.

7) De asemenea, Clientul este de acord că datele sale personale de profil pot fi transferate furnizorilor de servicii externe ale ELITE Date în scopul trimiterii de e-mailuri și buletine informative în numele ELITE Date. Clientul este de acord că accesul său la serviciile ELITE Date, în cazul în care acest acces a fost efectuat prin intermediul unui site partener, este stocat cu ajutorul cookie-urilor. Aceste module cookie nu conțin date personale ale clientului, ci sunt utilizate exclusiv pentru a sprijini programul de afiliere conectat. Cookie-urile vor fi șterse automat după ce clientul s-a înregistrat. În cazul în care nu se face înregistrarea, cookie-urile sunt, de obicei, șterse automat după 30 de zile. Clientul este de acord, de asemenea, că ELITE Date utilizează Google Adwords, List Sklik, Google Analytics, Smartlook, rețelele de afiliere eHub și eCollaboration, Compado, Agora (Taboola) și Facebook Ads prin plasarea de coduri de măsurare pe site-ul ELITE Date, care sunt apoi utilizate pentru măsurarea conversiilor, remarketing și evaluarea traficului pe site. VS Hosting furnizează servicii de găzduire pentru ELITE Date, unde sunt operate serverele sale și sunt stocate copiile de rezervă ale datelor.

8) În cazul în care aveți sugestii, întrebări sau incertitudini privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv reclamații, puteți contacta ELITE Date prin intermediul persoanelor de contact enumerate la https://www.elitedate.ro/kontakt.

9) În cazul în care am îndoieli cu privire la respectarea obligațiilor legate de prelucrarea datelor mele cu caracter personal, pot contacta, de asemenea, Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Pplk. Sochor 27, 170 00 Praga 7, e-mail: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz.

10) Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către ELITE Date, vă rugăm să vizitați https://www.elitedate.ro/zasady-spravy-osobnich-dat .

V. Procedura de reclamații


1) Orice obiecții din partea Clientului cu privire la orice plată efectuată trebuie trimise de către Client în termen de 7 zile de la afișarea acestor taxe la: info@elitedate.ro și la celelalte puncte de contact conform articolului X din acești Termeni și Condiții Generale, în caz contrar toate plățile sunt considerate ca fiind fără vină.

2) Impedimentele minore în calea accesului la servicii nu sunt considerate drept motiv de obiecție. Impedimentele minore la serviciile contra cost înseamnă cazurile în care perioada în care clientul nu a avut acces la serviciile contra cost nu depășește două zile consecutive. Obiecțiile sunt considerate justificate dacă ELITE Date este responsabil pentru indisponibilitatea serviciilor furnizate (de exemplu, defectarea rețelelor de comunicații), în special ELITE Date nu este responsabil pentru defecțiunile echipamentelor tehnice sau pentru calitatea accesului la servicii din motive de forță majoră.

3) În cazul în care obiecțiile Clientului sunt justificate, se aplică următoarele: Clienților care au plătit pentru accesul la aplicațiile și baza de date ELITE Date pentru o anumită perioadă de timp li se va prelungi acest acces cu perioada de timp care a fost contestată în mod legitim ca fiind indisponibilă din motive imputabile ELITE Date.

VI. Obligațiile clienților


1) Fiecare client se angajează să trateze ca fiind confidențiale toate e-mailurile, mesajele din sistemul intern și din alte sisteme, precum și alte comunicări sau date ale altor clienți primite în cadrul utilizării bazei de date ELITE Date și să nu le divulge niciunei terțe părți fără acordul inițiatorului. Această obligație se aplică, de asemenea, numelor, numerelor de telefon, adreselor, profilurilor de pe orice site de socializare sau e-mailurilor și/sau URL-urilor altor clienți. De asemenea, este interzis transferul oricăror date care nu sunt ale clienților.

2) Fiecare client se angajează să nu abuzeze de serviciile ELITE Date, în special:

(a) să nu utilizeze sistemul ELITE Date pentru a disemina materiale sau informații defăimătoare, indecente, pornografice, ofensatoare sau ilegale;
b) să nu folosească ELITE Date pentru a amenința, hărțui persoane sau încălca drepturile omului (inclusiv dreptul la protecția personalității), sau pentru a oferi sau solicita bani sau orice alt lucru material sau imaterial de valoare;
(c) să nu trimită către ELITE Date date (i) care conțin viruși (software infectat); (ii) care conțin software sau alte materiale protejate prin drepturi de autor sau drepturi de proprietate industrială, cu excepția cazului în care Clientul este proprietarul sau deținătorul de drept al drepturilor în cauză;
(d) să nu utilizeze ELITE Date în așa fel încât disponibilitatea Ofertelor pentru alți clienți să fie afectată în mod negativ;
e) să nu trimită mesaje către clienți în alte scopuri decât comunicarea personală, în special să nu utilizeze sistemul pentru a promova sau a face publicitate la servicii sau bunuri.

3) Clientul recunoaște și este de acord că, în cazul în care se suspectează o utilizare inacceptabilă sau ilegală a Serviciului, ELITE Date are dreptul de a verifica datele furnizate de Client în sistem și, la discreția sa, de a bloca accesul la aceste date și de a bloca accesul Clientului la serviciile ELITE Date sau de a face profilul Clientului inaccesibil sau invizibil, sau de a șterge profilul și de a rezilia contractul Clientului cu ELITE Date. În caz de îndoială, ELITE Date are dreptul de a lua decizia finală privind admisibilitatea materialelor relevante.

4) ELITE Date va asigura confidențialitatea tuturor datelor de identificare și a parolelor necesare pentru conectarea și accesul Clientului la Servicii și, în special, nu va dezvălui aceste date de identificare și parole către nicio terță parte.

5) Contul de utilizator - profil de client este utilizat în principal pentru a prezenta clientul unui alt client. În special, aceasta nu trebuie să conțină: (i) texte care contravin legii; (ii) texte care prezintă semne de comportament fraudulos din partea clientului; (iii) mesaje comerciale și publicitare, inclusiv oferte de muncă etc. (iv) texte vulgare sau cu tentă sexuală; (v) fotografii erotice sau pornografice sau referiri la astfel de fotografii; (vi) opere de autor fără consimțământul expres al autorului; (vii) texte jignitoare sau texte motivate de pedofilie, zoofilie, xenofobie și rasism; (viii) texte care permit confundarea contului unui utilizator cu contul unui alt client; (ix) informații de contact ale utilizatorului, cum ar fi, în special, un număr de telefon, un e-mail, un link către un site web, un cod QR sau un alt cod care duce la profilul de socializare al utilizatorului sau al altei persoane.

6) Fotografia de profil a clientului trebuie să arate aspectul actual al acestuia. Acceptăm fotografii care arată în detaliu fața sau întregul corp al clientului. Nu aprobăm fotografii ale figurii făcute din spate, fotografii făcute de la distanță, fotografii neclare, fotografii prea întunecate sau fotografii care au fost editate de diverse aplicații. Clientul declară că fotografia de profil încărcată de el/ea în profilul său corespunde realității și că are toate drepturile asupra acestei fotografii, în special dreptul de a o publica în mod liber. Clientul nu are dreptul de a plasa pe ELITE Date fotografii care conțin informații de contact ale Utilizatorului, cum ar fi e-mail, link de site web, QR sau alt cod care duce la profilul Utilizatorului sau al altei persoane pe rețelele de socializare.

7) Clientul se obligă, de asemenea, în special să nu încalce reglementările general obligatorii, să respecte toate instrucțiunile ELITE Date în legătură cu furnizarea serviciilor. Clientul recunoaște și este de acord în mod expres că ELITE Date este îndreptățit să ia toate măsurile pentru a-și proteja drepturile, chiar dacă suspectează o amenințare la adresa drepturilor sale, și că ELITE Date este îndreptățit în acest context, în special, să blocheze, să facă invizibil și/sau să facă inaccesibil profilul Clientului în orice alt mod.

8) Încălcarea oricăreia dintre obligațiile Clientului în temeiul prezentei clauze va fi considerată ca fiind materială și, în acest caz, ELITE Date va avea dreptul de a denunța contractul cu Clientul, ceea ce înseamnă în special blocarea și/sau ștergerea profilului Clientului și a accesului la aplicațiile și baza de date ELITE Date și de a nu permite Clientului să continue să le utilizeze, fără a avea dreptul la rambursarea unei părți din prețul plătit.

9) ELITE Date nu este responsabil pentru acuratețea informațiilor furnizate de către Client către ELITE Date în cadrul testului de personalitate. Prin urmare, ELITE Date nu este responsabil pentru acuratețea rezultatului testului și a comparației profilurilor clienților, deoarece rezultatul testului și comparația profilurilor clienților se bazează în principal pe datele furnizate. În cazul în care ELITE Date stabilește că comportamentul Clientului încalcă legea, încalcă drepturile uneia sau mai multor terțe părți sau încalcă obligațiile curente ale Clientului prevăzute la articolul VII, ELITE Date va proceda în conformitate cu acești Termeni și Condiții Generale. ELITE Date nu va fi obligată să compenseze daunele care au apărut ca urmare a unor însărcinări eronate din punct de vedere faptic sau eronate în alt mod primite de la Client și, în special, dacă a fost împiedicată să le îndeplinească de oricare dintre obstacolele care exclud obligația de a compensa daunele în sensul articolului 2913 alineatul (2) din Codul civil.

10) ELITE Date răspunde în temeiul contractului numai pentru daunele cauzate clientului de către reprezentanții legali ai ELITE Date sau de către persoanele folosite pentru executarea obligației cu intenție sau din neglijență gravă, pentru vătămarea vieții, a integrității corporale sau a sănătății pe baza unei încălcări a obligațiilor de către ELITE Date, reprezentanții săi legali sau persoanele folosite pentru executarea obligației, precum și pentru daunele rezultate din încălcarea obligațiilor a căror îndeplinire este o condiție prealabilă pentru executarea corespunzătoare a contractului.

În cazul în care răspunderea se bazează pe Legea privind răspunderea pentru produse, pe o garanție sau pe o declarație falsă intenționată, răspunderea nu este afectată de regulamentul anterior.

Clientul are dreptul la despăgubiri pentru costurile suportate în mod rezonabil pentru exercitarea drepturilor sale în conformitate cu articolul 1923 din Codul civil (în cazul în care defectul este remediabil, clientul poate solicita fie repararea sau completarea a ceea ce lipsește, fie o reducere rezonabilă a prețului. În cazul în care viciul nu poate fi remediat și, din această cauză, bunul nu poate fi utilizat în mod corespunzător, cumpărătorul poate fie să se retragă din contract, fie să solicite o reducere rezonabilă a prețului). Cu toate acestea, în cazul în care dreptul la despăgubire nu este exercitat în termen de o lună de la expirarea termenului în care trebuie să se semnaleze viciul, instanța nu acordă acest drept dacă înstrăinătorul susține că dreptul la despăgubire nu a fost exercitat la timp.

VII. Anularea serviciului, încetarea utilizării și retragerea din contract


1) Clientul are dreptul de a se retrage din contractul cu ELITE Date fără a da niciun motiv în termenul legal de 14 zile de la încheierea contractului, cu excepția cazului în care clientul a renunțat la dreptul de retragere în conformitate cu articolul III, alineatul 5) din prezentele Condiții generale. După retragerea din contract, profilul clientului va fi șters. Clientul se poate retrage din Contract prin trimiterea către ELITE Date a unui formular de retragere semnat, disponibil la adresa https://www.elitedate.ro/sites/ELITEDATE.cz/repository/File/formulare/formular-odstoupeni-od-smlouvy.pdf și mai jos în acești Termeni și Condiții Generale, sau printr-o altă acțiune neechivocă a Clientului (fără a utiliza un formular tip), care să indice cel puțin numele complet al Clientului și adresa de e-mail utilizată pentru a se înregistra la ELITE Date, precum și voința Clientului de a rezilia Contractul prin acțiune unilaterală, în modalitățile prevăzute la articolul X din acești Termeni și Condiții Generale, sau în orice alt mod prevăzut de lege. Ulterior, contul va fi eliminat în termen de 5 zile lucrătoare.

2) Clientul are dreptul de a rezilia furnizarea abonamentului Premium sau a abonamentului Premium Continuum fără a oferi niciun motiv Ștergerea profilului său de către Client va fi considerată drept reziliere a contractului.

3) În cazul în care un utilizator al Serviciilor cu plată își anulează înregistrarea și/sau se retrage sau reziliază în alt mod contractul, acesta este de acord că nu i se va rambursa nicio plată deja efectuată.

4) În cazul în care Clientul nu se conectează la profilul său (de exemplu, nu vizitează căsuța de e-mail, nu se conectează etc.) timp de mai mult de 12 luni, ELITE Date are dreptul de a anula un astfel de cont-profil inactiv fără consimțământul Clientului.

6) ELITE Date își rezervă dreptul de a șterge imediat profilurile (fie întregul profil, fie doar o parte sau părți ale acestuia) dacă suspectează că Clientul a folosit un nume fictiv, nume prescurtate, profiluri cu fotografii false, fotografii care nu corespund utilizatorilor reali, texte vulgare, profiluri create cu scopul de a flirta sau de a face sex sau alte profiluri reprobabile. Un profil care conține detalii de contact ale utilizatorului (adrese de e-mail, telefon, Facebook, Skype, site web etc.) este, de asemenea, considerat un profil defectuos.

7) ELITE Date are dreptul de a verifica și de a verifica conținutul tuturor textelor și datelor sau fișierelor grafice care îi sunt trimise pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu legea și cu prezentele Condiții Generale și are, de asemenea, dreptul de a modifica sau de a șterge aceste date dacă este necesar și de a bloca, de a face invizibile, de a face inaccesibile și/sau de a șterge profilurile clienților.

VIII. Drepturi


1) Toate drepturile asupra programelor, serviciului, proceselor, software-ului, tehnologiei, mărcilor comerciale, numelor comerciale, invențiilor și tuturor materialelor aparținând ELITE Date aparțin exclusiv ELITE Date. ELITE Date deține toate drepturile de autor și licențele de utilizare a drepturilor de mai sus. Utilizarea tuturor programelor și a conținutului, materialelor, mărcilor comerciale și denumirilor comerciale ale acestora este permisă numai în scopurile stabilite în acești Termeni și condiții. Orice reproducere sau distribuire a acestor programe, servicii, proceduri, software etc. - în orice scop - este interzisă.

IX. Răspundere


1) ELITE Date nu verifică dacă informațiile din profilurile clienților sau din comunicările clienților sunt sigure și corecte. Prin urmare, ELITE Date nu este responsabil pentru aceste informații. ELITE Date nu este responsabil pentru acuratețea și succesul comparării diferitelor profiluri și pentru acuratețea evaluărilor din testele de personalitate. ELITE Date nu este responsabil pentru conținutul evaluării și al descrierii personalității individuale. Deși este interzis, clienții sunt liberi să introducă date inexacte sau să utilizeze aplicațiile ELITE Date în scopuri nepermise sau ilegale. În cazul unei utilizări nepermise sau ilegale a sistemului ELITE Date, ELITE Date nu va fi răspunzător. ELITE Date garantează că se va strădui să găsească clienți potențiali pentru Client, dar ELITE Date nu garantează certitudinea succesului. ELITE Date nu este, de asemenea, responsabil pentru cazurile în care un client nu a reușit să stabilească niciun contact în timpul perioadei contractuale sau în cazul în care clienții care au intrat în contact nu se potrivesc bine.

2) ELITE Date nu este responsabil pentru disponibilitatea constantă și neîntreruptă a sistemului sau pentru oprirea, întreruperea sau distrugerea instalațiilor tehnice. În plus, ELITE Date nu este în primul rând responsabil pentru accesul de proastă calitate la sistemul ELITE Date din cauza unor cazuri de forță majoră sau a altor evenimente incontrolabile, în special în cazul unor defecțiuni ale rețelelor și canalelor de comunicare. ELITE Date nu este responsabil pentru întreruperi minore în furnizarea serviciilor.

3) Prin prezenta, clientul exonerează ELITE Date de orice răspundere, costuri și pretenții care decurg din daune datorate defăimării, insultelor și încălcării drepturilor personale de către alți clienți, din cauza eșecului serviciilor, din cauza încălcării drepturilor asupra bunurilor imateriale sau a altor drepturi. De asemenea, fiecare client exonerează ELITE Date de răspundere și despăgubește ELITE Date de costurile și pretențiile care decurg din încălcarea acestor Termeni și Condiții.

4) Clientul recunoaște că ELITE Date va fi obligat să dezvăluie orice date stocate în sistemul său autorităților publice relevante, dacă legea o cere.

X. Comunicare


1) Comunicarea ELITE Date cu Clienții se realizează prin intermediul sistemului de comunicare internă relevant sau prin e-mail. Mesajele de la clienți către ELITE Date pot fi trimise prin poștă electronică la adresele indicate pe site-ul ELITE Date (de exemplu, info@elitedate.ro) sau prin poștă terestră la adresa sediului comercial al ELITE Date - ELITE Date s.r.o, Panská 2, Nové Město, 110 00 Praga 1.

XI. Modificări ale termenilor și condițiilor generale


1) ELITE Date are dreptul de a modifica acești Termeni și condiții generale. Astfel de modificări intră în vigoare de îndată ce devin disponibile online pe site-ul ELITE Date. Prin continuarea utilizării serviciilor ELITE Date, Clientul confirmă acceptarea modificărilor. ELITE Date solicită Clienților să ia cunoștință de modificările și de ultima versiune a Termenilor și Condițiilor Generale disponibile online pe site-ul ELITE Date. Prezența Clientului pe site-ul ELITE Date este condiționată de acceptarea absolută a tuturor completărilor și modificărilor.

XII. Dispoziții finale


1) Acești Termeni și condiții generale și toate relațiile juridice dintre Client și ELITE Date sunt guvernate de legea Republicii Cehe, în special de Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil, iar orice litigiu va fi soluționat în fața instanțelor generale din Republica Cehă. În conformitate cu articolul 89a din Legea nr. 99/1963 Coll. privind Codul de procedură civilă, părțile convin asupra competenței locale a instanței generale a ELITE Date.

2) În cazul în care orice dispoziție din acești Termeni și condiții generale devine invalidă sau incompletă, celelalte dispoziții ale Termenilor și condițiilor generale rămân valabile și eficiente. Dispoziția invalidă sau incompletă va fi înlocuită sau completată cu o dispoziție valabilă care să corespundă cât mai bine scopului urmărit. În cazul în care dispozițiile nu devin parte a contractului sau sunt ineficiente, conținutul contractului va fi reglementat de legea aplicabilă.

3) ELITE Date are dreptul de a însărcina terți furnizori de servicii și agenți pentru a furniza o parte sau întreaga gamă de servicii ELITE Date, cu condiția să nu se cauzeze niciun prejudiciu Clientului ca urmare a acestui fapt.

4) În cazul unor reclamații, Clientul are dreptul de a contacta Autoritatea cehă de inspecție a comerțului, cu sediul social la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, în calitate de autoritate de supraveghere care supraveghează activitățile ELITE Date și de organism de soluționare a litigiilor cu consumatorii. Informații suplimentare pot fi obținute pe site-ul web: https://adr.coi.cz/cs. De asemenea, clientul are dreptul de a adresa reclamația sa Centrului European al Consumatorilor din Republica Cehă, situat la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS .

5) ELITE Date nu participă la soluționarea online a litigiilor (ODR) și nu este obligată să facă acest lucru.

6) Clientul are opțiunea de a descărca prevederile contractuale care îi sunt aplicabile la încheierea contractului, inclusiv Termenii și Condițiile Generale, și de a le salva într-o formă reproductibilă.

7) Model de formular de retragere

Model de formular de retragere

Notificare de retragere

Destinatarul:

ELITE Date Ltd.
ID: 29093244

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praga 1

Prin prezenta, anunț că renunț la contractul de furnizare a următoarelor servicii: Prepaid Premium Membership / Prepaid Premium Membership Continuum pe portalul www.elitedate.ro.

Data comenzii/ Data primirii (activării)*:
Numele consumatorului:
Adresa consumatorului:

______________________
Semnătura consumatorului
(numai în cazul în care acest formular este trimis pe suport de hârtie)

________________________
Data

(*) Bifați rubricile care nu se aplică sau completați detaliile.


Site de întâlnire pe baza a cine căutați

Site-uri de întâlniri după regiune